Nie wiesz, jak i gdzie
zareklamować się skutecznie,
opracować i wydać folder,
zaprojektować stronę www,
zrobić profesjonalne zdjęcia itp.
- skorzystaj z oferty JB-STUDIO

 

Aktualizacja 2007-01-01

Witamy na stronach poświęconych obiektom zabytkowym w Polsce, ich dziejom i obecnemu wykorzystaniu. Interesują Cię: - HOTELE, RESTAURACJE, SALE KONFERENCYJNE w obiektach zabytkowych - przejdź do KATALOGU - RĘKODZIELNICY, konserwujący i odtwarzający w starych technikach dawne przedmioty - zajrzyj do spisu STARYCH RZEMIOSŁ - historie ZAMKÓW, PAŁACÓW, DWORÓW i średniowiecznych grodów - poznaj nasze WYDAWNICTWA. Welcome to the pages designed to provide you with information on historic buildings in Poland, their history and today’s use. If you are interested in: - HOTELS, RESTAURANTS, CONFERENCE ROOMS in historic buildings - move on to the CATALOGUE - CRAFTSMEN and RESTORERS who use traditional methods to make replicas of ancient objects - move on to ANCIENT CRAFTS - history of CASTLES, PALACES, MANORS and medieval towns - get acquainted with our PUBLICATIONS. Bienvenidos en las páginas diseñadas para facilitarles toda la información sobre los edificios antiguos en Polonia, su historia y el uso actual Si está interesado en: - HOTELES, RESTAURANTES, SALAS DE CONFERENCIAS ubicados en edificios antiguos - pase al CATÁLOGO - ARTESANOS y RESTAURADORES que utilizan métodos tradicionales para crear réplicas de objetos antiguos - pase el catálogo de ARTESANÍA ANTIGUA. - historia de CASTILLOS, PALACIOS, ESTANCIAS y ciudades medievales - conoce nuestras PUBLICACIONES. Willkommen auf den Seiten mit Informationen und Tipps über Baudenkmäler in Polen, ihre Geschichte und gegenwärtige Nutzung. Interessieren Sie sich: - für HOTELS, RESTAURANTS oder KONFERENZSÄLE in mittelalterlichen Baudenkmälern, dann gehen Sie zum KATALOG. - für HANDWERKER, die alte Technik benutzen, alte Gegenstände konservieren und nachbilden, so gucken Sie ins Verzeichnis ALTE HANDWERKSARTEN. - für Geschichte der BURGEN, SCHLÖSSER, HERRENHÄUSER und mittelalterlicher Städte, fragen Sie nach unseren PUBLIKATIONEN.